Ana Menü
  Güncel Haberler
  İletişim
Gsm: 0532 583 74 22
Yalı Mah. Prof.Dr.Azmi Hamzaoğlu Cad. No:2/A
Sinop / Ayancık
  Sosyal Medya
  Sponsor
  Sponsor
Köyde Yığma Ev Nasıl Yapılır
Köyde Yığma Ev Nasıl Yapılır
Kategori : Hizmetlerimiz
Okunma : 41047
Tarih : 1/8/2015
 
Köyde Yığma Ev Nasıl Yapılır

Köyde inşaat yapma ile şartnameler Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince yapı tarzının yığma olarak yapılması ile ilgili herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Zira yönetmelikte Fen ve Sağlık kurallarına uyumlu olması yeterlidir. Burda bizim yığma yapı türünde yapılacak olan yapıların hangi şartlar altında yapılabileceğini bakmamız lazım.

Yığma Bina Yapılması ile ilgili Teknik Detaylar:

Deprem bölgelerine göre yığma binalarda yapılabilecek kat sayıları sınırlandırılmıştır. 1.derecede deprem bölgelerinde maksimum kat sayısı 2, 2. Ve 3.derece deprem bölgelerinde maksimum kat sayısı 3, 4.derece deprem bölgelerinde ise 4maksimum 4katlı yapılaşmaya izin verilmektedir. Ancak Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde köydeki yapılaşmada maksimum 2 kat (hmax:6,50mt) izin verilmektedir.
Not: Kerpiç duvarlı yığma binalar bütün deprem bölgelerinde, bodrum katı sayılmaksızın, en çok bir katlı yapılabilir.  

Yığma binalarda her bir katın yüksekliği döşeme üstünden döşeme üstüne en çok 3.0 m olacaktır. Kerpiç duvarlı yığma binalarda tek katın yüksekliği 2.70 m’den, eğer yapılmış ise bodrum kat yüksekliği 2.40 m’den daha çok olamaz.
Yığma binaların taşıyıcı duvarları planda olabildiğince düzenli ve ana eksenlere göre simetrik ya da simetriğe yakın biçimde düzenlenecektir. Kısmi bodrum yapılmasından kaçınılacaktır. Tüm taşıyıcı duvarlar planda kesinlikle üst üste gelecektir.

İzin Verilen En Küçük Taşıyıcı Duvar Kalınlıkları

yığma yapı duvar kalınlıkları

*Kerpiç duvarlı binalarda taşıyıcı dış duvarlar en az 1.5 , taşıyıcı iç duvarlar en az 1 kerpiç boyu kalınlığında olacaktır. Taşıyıcı duvarlarda kullanılacak kerpiç boyutları, mm olarak, 120×300×400 (ana) ve 120×190×400 (kuzu), ya da 120×250×300(ana) ve 120×180×300 (kuzu) olacaktır.

5.5.1. Lentolar
5.5.1.1 – Pencere ve kapı lentolarının duvarlara oturan uçlarının her birinin uzunluğu
serbest lento açıklığının %15’inden ve 200 mm’den az olmayacaktır.
5.5.1.2 – Lento en kesit boyutları ile boyuna ve enine donatılar yatay hatıllar için
5.5.2.1’de verilen değerlerden az olmayacaktır.
5.5.1.3 Kerpiç duvarlı binalarda kapı üst ve pencere üst ve altlarına ahşap lento yapılabilir. Ahşap lentolar ikişer adet 100 mm×100 mm kesitinde ahşap kadronla yapılacaktır. Ahşap lentoların duvarlara oturan kısımlarının her birinin uzunluğu 200 mm’den az olmayacaktır.

5.5.2. Yatay Hatıllar
5.5.2.1 – Merdiven sahanlıkları da dahil olmak üzere her bir döşemenin taşıyıcı duvarlara oturduğu yerde betonarme döşeme ile birlikte (monolitik olarak) dökülmüş aşağıdaki koşulları sağlayan betonarme yatay hatıllar yapılacaktır.
(a) Yatay hatıllar taşıyıcı duvar genişliğine eşit genişlikte ve en az 200 mm yükseklikte olacaktır.
(b) Hatıllarda beton kalitesi en az C16 olacak, içlerine taş duvarlarda en az üçü altta,üçü üstte 6Ø10, diğer malzemeden taşıyıcı duvarlarda ise en az 4Ø10 boyuna donatı ile
≥ 1.5 m 1. ve 2. Deprem Bölgesi ≥ 1.0 m
≥ 1.0 m 3. ve 4. Deprem Bölgesi ≥ 0.8 m ≥ 0.5 m
ℓn (Mesnetlenmemiş duvar boyu)
ℓb1 ve ℓb2 ≤ 3.0 m
(ℓb1 + ℓb2) ≤ 0.40 ℓn
ℓb1 ℓb294
birlikte en çok 250 mm ara ile Ø8 ‘lik etriye konulacaktır. Boyuna donatılar köşelerde ve kesişme noktalarında sürekliliği sağlayacak biçimde bindirilecektir.
5.5.2.2 – Moloz taş duvarlarda döşeme ve merdiven sahanlıkları dışında düşeyde eksenden eksene aralıkları 1.5 m.’yi geçmeyen ve 5.5.2.1’deki kurallara uyan betonarme hatıl yapılacaktır.
5.5.2.3 – Kerpiç yığma duvarlarda ahşap hatıl yapılabilir. Ahşap hatıl için, 100 mm×100 mm kesitindeki iki adet kadron, dış yüzleri duvar iç ve dış yüzeyleri ile çakışacak aralıkta konulacaktır. Bu kadronlar boylamasına doğrultuda 500 mm’de bir 50 mm× 100 mm kesitinde dikine kadronlarla çivili olarak birleştirilecek ve araları taş kırıntıları ile doldurulacaktır.

5.5.3. Düşey Hatıllar

5.5.3.1 – Yığma binaların deprem dayanımlarının artırılması için bina köşelerinde, taşıyıcı duvarların düşey ara kesitlerinde , kapı ve pencere boşluklarının her iki yanında kat yüksekliğince uzanan betonarme düşey hatıllar yapılması uygundur.
5.5.3.2 – Düşey hatıllar, her iki yandan gelen taşıyıcı duvarların örülmesinden sonra duvarlara paralel olarak konulacak kalıpların arasındaki bölümün donatılarak betonlanması ile yapılacaktır.
5.5.3.3 – Bina köşelerinde ve taşıyıcı duvarların ara kesitlerinde düşey hatılların en kesit boyutları kesişen duvarların kalınlıklarına eşit olacaktır. Pencere ve kapı boşluklarının her iki yanına yapılacak düşey hatıllarda ise hatılın duvara dik en kesit boyutu duvar kalınlığından, diğer en kesit boyutu ise 200 mm ’den az olmayacaktır.
5.5.3.4 – Düşey hatıllarda beton kalitesi en az C16 olacak, içlerine taş duvarlarda her iki duvar yüzüne paralel olarak en az üç adet olmak üzere 6Ø12, diğer tür malzemelerden taşıyıcı duvarlarda ise en az 4Ø12 boyuna donatı ile birlikte en çok 200 mm ara ile Ø8 ‘lik etriye konulacaktır. Boyuna donatılar için temelde ve katlar arasında filiz bırakılacaktır.

5.7. ÇATILAR

5.7.1 – Yığma binaların çatıları, betonarme teras çatı, ahşap ya da çelik oturtma çatı olarak yapılabilir.
5.7.2 – Ahşap çatı donanımının döşeme ve taşıyıcı duvarların üstündeki yatay hatıllarla bağlantıları TS-2510 ‘da verilen kurallara göre yapılacaktır.
5.7.3 – En üst kattaki yatay hatıla oturan çatı kalkan duvarının yüksekliği 2.0 m’den büyük ise düşey ve eğik hatıllar yapılacaktır (Şekil 5.6).
5.7.4 - Kerpiç yığma binaların çatıları, dış duvarları en çok 500 mm aşacak biçimde saçaklı olarak ve olabildiğince hafif yapılacaktır. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde toprak dam yapılmayacaktır. Üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgelerinde ise toprak damın toprak örtü kalınlığı 150 mm’den daha büyük olamaz. Kerpiç binaların çatıları ahşap makas, veya betonarme plak olarak yapılabilir.

Etiketler
Resim Galerisi
Yığma Yapı Duvar Kalınlıkları
Duvar Altı Temel Boyutları
bağ kirişi, yığma yapı, donatı
Yığma Yapı Çatı Detayı
Benzer Haberler
Köy Yerleşik Alanı İçersinde Yapılaşma Şartları
Köy Yerleşik Alanı İçersinde Yapılaşma Şartları
Köy Yerleşik Alanında Ruhsat Gerekli Midir
Köy Yerleşik Alanında Ruhsat Gerekli Midir
Köyde İnşaat İzni Nasıl Alınır
Köyde İnşaat İzni Nasıl Alınır
Köyde Komşu Çekme Mesafeleri Nasıl Belirlenir
Köyde Komşu Çekme Mesafeleri Nasıl Belirlenir
Köyde inşaat nasıl yapılır
Köyde inşaat nasıl yapılır
Köy Yerleşik Alanı Nasıl Tespit Edilir
Köy Yerleşik Alanı Nasıl Tespit Edilir
Köyde Çelik Ev Nasıl Yapılır
Köyde Çelik Ev Nasıl Yapılır
Köyde Kaçak Yapı Nasıl İhbar Edilir
Köyde Kaçak Yapı Nasıl İhbar Edilir
Köyde Ev Yapabilmek İçin Gereken Belgeler Nelerdir
Köyde Ev Yapabilmek İçin Gereken Belgeler Nelerdir
En Son Eklenenler
Hizmetlerimizden Bazıları
Rss Copyright © 2009 Ada Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır.