Ana Menü
  Güncel Haberler
  İletişim
Gsm: 0532 583 74 22
Yalı Mah. Prof.Dr.Azmi Hamzaoğlu Cad. No:2/A
Sinop / Ayancık
  Sosyal Medya
  Sponsor
  Sponsor
Köyde Kerpiç Ev Nasıl Yapılır
Köyde Kerpiç Ev Nasıl Yapılır
Kategori : Hizmetlerimiz
Okunma : 51614
Tarih : 1/9/2015
 
Köyde Kerpiç Ev Nasıl Yapılır

Kerpiç evlerin nasıl yapılacağını, tasarım ilkelerini, yapım metodlarını anlatmaya çalışacağız. Bir önceki yazımızda kerpiç ev yapılırken hangi yapı koşullarına uyulması gerektiğini anlatmıştık. Buradan yazımıza ulaşabilirsiniz. 


Zira yapacağınız yapının deprem yönetmeliğine ve köy imar koşullarına uygun olması gerekmektedir. İlk olarak kerpiç tanımı ile başlayalım. Kerpiç, balçıktan yapılan ve pişirilmek yerine kurutularak sertleşmesi sağlanan yapı malzemesi. Kerpiç yapmak için özlendirilmiş balçık kalıplara dökülür. Arasına saman sapı gibi çamuru bir arada tutmaya yarayan başka malzemeler de karıştırılabilir. Önce gölgede, sonra da güneşte kurutularak sertleştirilir.

Kerpiç çamuru hazırlandıktan sonra ahşap ya da metal kalıplara dökülür. Yörelere göre değişiklik göstermekle birlikte, kerpiçlerin kalınlığı genellikle 8-13 cm, eni 25-30 cm, boyu da 35-50 cm olur. Yapıldıktan sonra bir süre yerde bekletilen kerpiç daha sonra diklemesine yerleştirilir, böylece çabuk ve iyi kuruması sağlanır. Kurutma kurak iklim bölgelerinde aşağı yukarı iki hafta sürer. İçine saman sapı gibi lifli bir malzemenin karıştırılması, kerpiçin kururken çatlamasını önler, ama taşıma gücüne büyük bir katkı yapmaz.

KERPİÇ YAPIDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Doğal olarak üretilen kerpiç malzemesinin yapımda doğru kullanımı için bazı kurallara uyulması gereklidir. Öncelikle yapım için zamanlama iyi yapılmalıdır. Sudan etkilenebilen bir malzeme olduğundan iklim şartları gözönünde bulundurulmalıdır. Gerekli yerlerde rutubet yalıtımı yapılmalı, içerde ve dışarıda duvar yüzeyleri sıva ile kaplanmalıdır.
Yapımda dikkat edilmesi gerekenler; Yapı yerinin seçimi (az yağışlı kurak bölgelerde, deprem etkilerinin az olduğu yörelerde*)
* Deprem bölgelerinde kerpicin bir ahşap iskeletle takviyesi yararlı olur.
- Bina tipi seçimi, (konut, çiftlik binaları, işyeri, hizmet binaları vb. gibi...)
- Bina plan tipi seçimi, (kare, dikdörtgen planlılarda)
Kerpiç konut ve diğer ihtiyaçlar için öncelikle başvurulacak yapı sistemidir. Ülkemiz koşullarında 1 veya 2 katlı olmak üzere her bina tipi için uygundur. Aşağıdaki resimler kerpicin sadece kırsal kesimlerde geleneksel olarak kullanımının dışında da kent içindeki modern yapıların yapılmasında da başarılı bir şekilde rolü olduğunu göstermektedir. Kerpiç yapım sisteminin seçilmesi ile yapının tasarım ve daha sonra uygulama aşamalarında uyulması gereken kriterler vardır. Bu kriterlere aşağıda kısaca değinilmektedir.

Kerpiç Yapım Sistemi Seçimi için Tasarım Aşamasında Yapılması Gerekenler

Hiçbir malzeme doğru kullanıldığı zaman kötü değildir. Kullanılacak malzemenin seçimi malzemenin özelliklerinin iyi bilinmesi ve doğru detaylandırılmasıyla başarılı olacaktır. Kerpiç malzemesi de doğru kullanılmadığı zaman iyi bir performans gösteremeyecektir. Bunun içindir ki bu malzemenin doğru kullanılması için bazı tasarım kriterlerini göz önüne almak kaçınılmaz olmaktadır. Şöyle ki, kerpiç yapı sisteminin uygulanacak olan yapının yalın kare veya dikdörtgen olmasına çalışılmalı, fazla girinti ve çıkıntı olmaması sağlanmalıdır. Taşıyıcı dış duvar deprem bölgelerinde subasman seviyesinde betonarme hatılın çepeçevre dolaşması ya da köşelerde ve duvarların birleşme yerlerinde çok iyi bağlantılı ahşap hatıl kullanılması duvarların stabilitesi açısından gereklidir. Dış duvarda kullanılan kerpiçin neme karşı korunması en önemli esastır. Bu ilke ile duvarların mutlaka sıvanması sudan korunması için alınabilecek en temel önlemdir. Zeminden gelebilecek neme karşı ise, subasman seviyesindeki hatılla birlikte izolasyon uygulaması düşünülmelidir. Ayrıca, toprak seviyesinin suyu duvardan uzaklaştırabilecek şekilde ters yönde eğimlendirilmesi kerpiçin kullanım ömrünü arttıracaktır.

2.5. ŞEKİLLENDİRME- KALIPLAMA 

Kerpiç üretimi için uygun kıvamdaki çamur, genellikle ahşap kalıplara dökülerek şekillendirilir. Bölgeden bölgeye farklılıklar göstermesine rağmen ülkemizde en çok kullanılan kerpiç boyutları şöyledir. Uzunluk : 30-35 cm. Genişlik : 30-35 cm. Yükseklik : 10-12 cm. Bazen yarım boyutta olanlar da aynı zamanda üretilir. Uzunluk : 30-35 cm Genişlik : 15-17 cm Yükseklik : 10-12 cm Büyüklere ana, küçüklere kuzu adı verilmiştir. ( Şekil 5,6) da ALKER kalıp örneği görülmektedir. Kerpiç kalıbı, çıralı çamdan ve iç yüzü rendeli olarak yapılmalıdır. Kalıbın iç boyutları, belirlenen kerpiç boyutlarından büzülme oranında daha büyük tutulur. Kalıbın iç yüzeyleri, kerpiçin kolay çıkarılabilmesi için, ya yağlanır veya kumlandırılır. Hazırlanan kerpiç çamuru, kuvvetli bir savurma ile kalıp içine çarpılır ve üzerinden bastırılır veya tokmaklanarak kalıbın her tarafına iyice yerleşmesi sağlanır. Bir çok evin aynı zamanda yapıldığı büyük şantiyelerde çok gözlü çelik kalıpla, karıştırma ve döküm işleri için betoniyer ve elevatörler gibi mekanik araçlar kullanılabilir. Çok sulu akıcı kıvamdaki çamurun kalıba dökülüp üstünün düzeltilmesi, iyi kerpiç üretimi için uygun bir yöntem değildir. Uygun bir sıkıştırma sağlanmalıdır. Kerpiç kendini çekerek bir miktar kuruyunca, kerpiç kalıbı sökülerek, kerpiç açığa çıkarılır ve kurumaya bırakılır. Kuruma, güneşten olmamalı, gölgede kurutulmalıdır. Kuruyan yüzeyler sürekli çevrilerek kerpiçin çarpılması ve çatlaması önlenir. Alçı gibi çabuk katılaşan katkılı kerpiçler, ALKER, kalıptan çıkarılınca hemen aralıklı istif edilir, veya duvara konulabilir. ALKER için, katkısız kerpiçlerveya çimento katkılılar gibi geniş döküm alanlarına, kuruma sırasındaki işlere ve zamana, ( bekleme) gereklilik yoktur.

3.1. KERPİÇ TEMELLER 

Bina temelinin yapılmasında şu hususlara dikkat edilmelidir. Temeller sudan etkilenmeyen malzeme ile yapılmalı ve sudan korunmalıdır. 

1- Temel çukuru kazılırken, köşelerin tam dik olması sağlanmalıdır. 
2- Temel, ana kayaya veya sağlam toprağa kadar inmeli, 
3- Taş temelin altına, oturmaları önlemek için yaklaşık, mümkünse 10 cm. kalınlığında beton altlık yapılmalı, olanak yoksa kum serilmeli, ( Şekil 8-9-10-11), 
4- Taş temellerde kullanılan taşların, yüzeyleri yuvarlaklaşmış dere taşları dere, düzgün yüzeyli köşeli olmasına dikkat etmeli,
5- Taş temel duvarı örülürken kullanılacak harç, toprak veya kireç katılmış melez harç, olmamalı, çimento harç kullanılalı, temel duvarı örgüsüne özen gösterilmeli, 
6- Temel duvarı üst hizası, yöredeki muhtemel sel seviyesinden yüksek olmalı ve zeminden en az 50 cm. yükseltilmeli, 
7- Deprem bölgelerinde temel üst (su basman) seviyesinde “demirli” betonarme hatıl çepeçevre dolaşmalı, olanak yoksa köşelerde ve duvarların birleşme yerlerinde çok iyi bağlantılı ahşap hatıl kullanılmalı, ( Şekil 17) 
8- Kerpice nemin geçmesini önleyecek nem izolasyonu bu hatıl ile beraber düşünülmeli, bunu için: 

a. Nem izolasyonu betona katılacak ve geçirimsizlik sağlayacak katkı maddeleri ile yapılabilir, 
b. Nem izolasyonu beton üst yüzeyine sürülecek bitüm emülsiyonu, bitüm solüsyonu veya geçirimsiz plastik maddeler ile sağlanabilir, 
c. Nem izolasyonu kerpiç ile betonarme hatıl arasına konacak bitümlü karton, bitümlü kanaviçe veya bitümlü keçeler yardımı ile yapılabilir. 

3.2. DUVARLAR 
3.2.1. Kerpiç ile Yığma Duvar Yapılması 
Kerpiç (blokları) ile duvar yapılmasının yararları : 
• Dayanımı en fazla olan kerpiç elde etme olanağı artar.
• Çamur, kuruma sırasındaki büzülmesinin duvara konmadan yaptığından, duvarda kurumadan dolayı çatlama olmaz.
• Kerpiç döküldükçe, (duvara konulmadan önce) kalitesini kontrol etme ve kalitenin yetersiz olduğu durumlarda iyileştirme işlemlerini yapmak olasıdır.
• Herkesin kendi evini yapması düzeninde hava şartları elverdikçe ve boş vakitlerinde kerpiç dökülebilir. 
 
KERPİÇ DUVAR ÖRME USULLERİ 

• Taşıyıcı duvarlar 1 tuğla ana, 11 tuğla kuzu veya 1,5 tuğla ana- kuzu olarak örülürler (Şekil 12,13)
• 1 tuğla kalınlığındaki örgüde bir sıra dizi tuğlası olursa, 1 sıra bağ tuğlası olarak örülmelidir.
• 1 tuğla kalınlığındaki örgüde, dizi tuğlaları ¾ tuğla boyu ile başlamalıdır.
• 1 tuğla kalınlığındaki duvar, yalnız “Ana” büyük boyutlu kerpiçle de örülebilir.
• Köşe saplama ve çapraz geçme duvarlarda, bağlantıların usulüne uygun olmasına dikkat etmelidir. ( Şekil 12-13)
• Pencere altına, pencere ve kapı üstüne konacak lentoların (sürekli olmaları) hatıla dönüştürülmesi faydalıdır. (Şekil 19)
• Kapı ve pencere kasalarının duvara kolayca bağlanabilmeleri için, kapı ve pencere boşluklarında, karşılıklı olarak, 1alt sırada, 1 orta sırada ve 1 üst sırada ziftlenmiş (bitümlenmiş) ahşap takoz yerleştirilmelidir. Takozun duvar yüzüne gelen yerlerinin sıva teli ile örtülmesi yararlıdır. Daha iyisi takozlar boşluk yüzeyine dik olarak duvarın orta kısmına konulmalıdır. (bakınız kapı bölümü Şekil 19)
• Duvar örgüsünde harcın her yerde aynı kalınlıkta olmasına, tüm yüzeyi doldurmasına, çok kalın olmamasına ve düşey derzlerin tam doldurulmasına özen gösterilmelidir. Bu önlemler duvarın taşıma gücünü arttırır. 

3. KERPİÇ HATILLAR 

Kerpiç yapılarda, yapının yatay yüklere, özellikle deprem etkilerine dayanıklılığını arttırmak ve yükleri yaymak için duvarlarda yatay bağlantılar yapılır. Bu bağlantılara hatıl adı verilir. Hatıllar, subasman başlangıcında, duvar bitiminde, (kat veya dam krişlerinin oturacağı yerlerde ) pencere alt ve üst hizalarında, duvarın dış yüzünden biraz içerde olacak şekilde yapılır. Hatıllar ahşap veya betonarme olabilir. 

3.3.1. Ahşap Hatıllar 

Deprem bölgelerinde, enaz 10x10 cm. diğer bölgelerde 5x0 cm lik kadron kullanılmalıdır. Duvarın dış yüzünden biraz içerde, (sıvayı çatlamaması için ) ve iç yüzeye gelecek şekilde ara ara birbirlerine bağlı ahşap hatıllar oluşturulur. (TS 2515 ) Kerpiç örgüde, köşe bağlantısı zayıf olacağından özellikle deprem bölgelerinde hatıllarla köşe bağlantılarının kuvvetlendirilmesine özen gösterilmelidir. 
(Şekil 17) 

3.2 Betonarme Hatıllar : 

Duvar genişliğinde veya dış yüzeyden biraz içerde, en az 15 cm. yükseklikte yapılmalı ve içinde 4 x Ø10 veya 4x Ø8 boyuna demir donatı konmalı ve bunlar deprem bölgelerinde en çok 25 cm diğer bölgelerde en çok 40 cm ara ile Ø6 etriye ile bağlanmalıdır ( Şekil –10)

3.4. BACALAR 

Bacalar taşıyıcı duvar kalınlığını azaltmayacak şekilde içten yapılmalıdır. Mümkünse bacalar özel baca tuğlası ile yapılmalıdır. Baca deliği 15 x 15 cm. veya 15 cm çapında künk olmalıdır. Künk kullanıldığı takdirde çevresine duvarla bağlantılı kerpiç duvar örülmelidir. Döşeme ve çatıda ahşap kirişler en az 10 cm baca duvarı yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır. Baca duvarında tüm derzlerin iyice doldurulmasına özen gösterilmelidir. Bacalar dam veya çatının en yüksek yerinden 50 cm. daha yüksek olmalıdır. Baca üstü bir şapka ile yağmurdan korunmalıdır. Baca dibi ile çatı örtüsünün kesiştiği yerde su sızmasını önleyecek önlem alınmalıdır. 

3.5. DUVAR BOŞLUKLARI 

3.5.1. Pencereler : 

Duvar örgüsünde, kapı ve pencere boşluğu için, sonradan alınmak üzere boşluk kalıbı konur. Yerinde dökme kerpiç duvarlarda boşluk kalıbının derinliği, duvar kalınlığından olur. Duvarda kapı ve pencerelerin geleceği yerler olan boşluklar, deprem yönetmeliğine göre köşe ve bağlantı noktalarından en az 15 cm uzaklıktan başlamalıdır ve genişliği en fazla 100 cm olmalıdır. 

Pencere boşluklarının geldiği yerlerin, karşılıklı duvarlarda aynı konumda olmasına çalışılmalıdır. Dış duvarda pencere yapımında, pencerelerden hava ve suyun girmesini ve yağmur suyunun duvara zarar vermesini önleyecek şekilde alt, üst ve yan birleşim noktalarının çözümü gerekir. Bunun için şu usuller önerilir : 

Pencere boşluklarındaki lento tertipleri, kasaların oturtturulması, denizlik tertipleri duvara su sızmalarını önleyecek şekilde düzenlenmelidir. ( Şekil 18a, 18b) 

Pencere boşluklarının duvardaki hatılları kesmemesi sağlanmalıdır. Hatıllar pencerenin altında ve üstünde sürekli olmalı, yani pencere iki hatıl arasında kalmalıdır. 

Pencere üst hatıllarının devamı sağlanmalı, kapı üstü daha aşağı bir seviyede kalırsa, kapı için ayrı lento yapılmalıdır. 

3.5.2. Kapılar : 

Dış duvarlarda, duvar kalın olduğundan, kapı kasası, duvarın dış yüzüne, iç yüzüne veya ortasına konabilir. Kasanın, duvarın ortasına veya iç yüzeye konmasından yapısal olarak bir zorluk çıkmaz. ( Şekil –19) Kasa duvarın dış yüzüne silme olarak konursa, üstten yandan ve alttan gelen suların kasa altına ve duvarın içine girmesini önlemek gerekir. 

İç kapıda problem, kasanın duvar kalınlığından daha dar olmasından ileri gelir. Kapının, duvarın bir yüzeyine gelmesi zorunluluğu yoksa, duvar kalınlığının ortasına ve boşluk yüzeyine dik yönde takozlar konulmalı, kapı kasası bunlara tespit edilmelidir. Kapı yüksekliğinde ara hatıl varsa kapı bunlara bağlanmalıdır. 

3.6. DÖŞEMELER 

3.6.1. Tek katlı binalarda zemin döşemesi 

Zemine oturan döşemelerde blokaj yapma olanağı var ise sıkıştırılmış zemin üzerine blokaj taşları dizilir. Üzerine, bulunduğu iklim bölgesinin gerektirdiği kalınlıkta ( ısı yalıtımı sağlayacak şekilde ) kum, cüruf vb. konulur. Bu tabakanın döşeme altlığı oluşturulur. ( Isı tasarrufu yönetmeliğ 4 ocak 1983 gün 17918 sayılı resmi gazete ) 
Grobeton üzerine ahşap döşeme yapılacaksa 5x5 cm ahşap kadron üzerine ahşap döşeme kaplaması çakılır. Kadronların grobetona değen yüzlerinin altına bitümlü karton koyarak ahşabın rutubet alarak çürümesi önlenir, veya : 

Grobeton üzerine ahşap talası ile karıştırılmış çimento ile döşeme altlığı yapılır. üzerine kaplama çakılır. 

Subasman seviyesinde ahşap kirişleme üzerine ahşap döşeme yapılacak ise, ahşap kirişlerin korunması amacı ile kullanılmayan bodrum katının havalandırılması için temel duvarlarında, karşılıklı hava delikleri bırakılmalıdır. Bu uygulama yapılınca ahşap döşemenin hava ve soğuk geçirmeyecek bir şekilde yapılması gerekir. 

Bodrum kullanılacaksa aynı düzenlemeden yararlanılabilir. 

Beton ve ahşap kaplama olanağı yok ise, zemine oturan toprak döşeme yapılabilir. . Son kat toprak yörede kullanılmakta olan stabilize toraktan olabilir. Örneğin, Gaziantep yörelerinde, toprak döşeme, odun külleri, killi toprakla veya çorakla karıştırılarak döşeme yapılır ve sıkıştırılır, yüzey iyice düzeltildikten sonra istenirse bezir yağı ile takviye edilir. 

3.6.2. Ara kat döşemeleri 

Ahşap kiriş üzerine ahşap döşeme çakılarak ara kat döşemesi yapılabilir. ( Konya Evleri – Çelile Berk) (Şekil 20) Ara kat döşeme kirişleri muhakkak hatıla oturtulmalıdır. Ahşap kirişleme toprak dam düzenlenmesi gibi olabilir. ( Şekil 24) 

Olanak varsa iyi stabilize edilmiş kerpiç duvar ve ALKER duvar üzerine betonarme döşeme veya hazır kirişlerle döşeme yapılabilir. Örnek- Deneme Evi uygulamasında hazır kirişli tuğla blok dolgulu betonarme döşeme yapılmıştır. ( Şekil 21) 

3.6.3 Sulu hacimlerde döşemeler: 

Sular duvardan uzakça bir noktada toplanıp bina dışına çıkarılmalı, döşeme- duvara birleşim noktalarında suyun duvar altına kaçmasını engelleyecek önlem alınmalıdır. Örneğin beton döşemelerde iç yüzeylerde beton süpürgelik 5-10 cm kadar yükseltilmelidir. Kullanılma amacına ve olanaklara göre üzerine bir kaplama yapılır. 
(Şekil 22) 

3.7. TAVAN VE ÖRTÜ 

Tek katlı binalarda çatı varsa, tavan kaplaması kirişlerin üst yüzeyinde veya alt yüzeyinde yapılabilir . Tavan ince dallar veya kamış demetleriyle de oluşturulabilir. 
(Şekil 23)
Örtü binayı, yağışlardan rüzgardan, güneşten ve diğer dış etkenlerden koruyan bir yapı elemanıdır. Bu eleman son kat tavanından başlar, son koruyucu katmana kadar bir bütün oluşturur. Örtü, değişik taşıyıcı ve koruyucu sistemlerden oluşur. Koruyucu sistemler ise bir veya daha çok katmanlardan oluşabilir 

3.7.1. Toprak Damlar :

Az eğilimli veya eğilimsiz örtü ile kaplanmış damlara diz dam denir. ( Şekil 24-25)  Olanakları kıt ve sınırlı olduğu durumlarda uygulanabildiği gibi, en gelişmiş malzemelerle de düz dam tekniği uygulanabilir.  Düz toprak damlar, uygulaması en kolay örtü tipidir. Örtünün kalın ve ağır bir toprak katmanından oluşması, özellikle deprem bölgeleri için büyük sakıncadır. Bu sakıncayı azaltmak amacı ile toprak tabakasını inceltme çareleri aranmıştır. 

Bu amaçla 

Daha geçirimsiz toprak türlerini aramak veya çorak adı ile tanınan killi toprakları kullanmak, 
Toprağa tuz katmak, 
Toprağa, kireç kireç-odun külü gibi maddeler katmak, 
Toprak örtüyü belirli bir oranda eğimli olarak oluşturmak, Bunun için iki ayrı yöntem uygulanmaktadır. 

3.7.2. Düz veya az eğimli toprak damlarda saçak ve parapet (çelen) duvarları

Parapetler damdan gelen yağmur sularının , duvar yüzeyini bozmaması veya bölgesel ihtiyaçlar için dam kenarının yükseltilmesi ile oluşturulan duvarlardır. Anadolu’da bu duvarlara çelen duvar denilir. Binanın planına göre, yapının karşılıklı iki tarafına parapet iki tarafına ise saçak yapılması istenirse, tavan kirişlerini iki tarafta uzatarak kolaylıkla saçak yapılabilir. Diğer iki tarafta parapet duvarı yükseltilir. Dikdörtgen planlı yapılarda uygun bir tertiptir. 

Parapet duvarı, ya iki yan duvarın yükseltilmesi ile veya iki yanda saz demetleri yerleştirilerek yapılır. Dört tarafta saçak oluşturulması, geniş ve kareye yakın planlarda uygulanır. Dam kirişlerine dik yönde saçak oluşturabilmek amacıyla değişik düzenlemeler yapılabilir. (Şekil –24) de hatılların takviye edilerek gerekirde alttan desteklenerek, saçak genişliğinde uzatılması ve bu kenar kirişi ile saçak oluşur. Veya (Şekil 25) de görüldüğü dam kirişlerine dik yönde, duvardan bir evvelki kirişe bağlanan ek kirişleme ile saçak ve köşe düzenli yapılabilir. 

Suyun belli bir yerden akıtılması için çörten yapılacak ise çörten ağzının parapet duvarından biraz uzakça bir noktadan başlaması ve çörten suyunun duvardan oldukça uzağa akıtılması sağlanmalıdır. ( Şekil 20) Gerekirse, 4 yanda parapet (çelen) duvarı oluşturulabilir. Örneğin 
Konya Evlerinde olduğu gibi Dama gelen suyun akıtılması için gerekli çörten sayısı, dam yüzeyinin büyüklüğüne göre artar. Düz toprak damlarda akıntı yönleri, çörtenlere ulaşacak şekilde toprak eğimlidir. 

3.7.3. Az Eğimli Örtüler : 

Son kat tavan döşemesi yeterli eğimde yapılarak üzerine ondüle asbestli çimento, bitümlü ondüle karton ve benzeri malzeme doğrudan uygulanabilir. Bu tür örtülerde, oluklu malzemenin tespiti için kullanılacak kadronların arasına,ısı tutucu bir malzeme (saman,saz,talaş,kurutulmuş yosun, vb ) doldurulabilir. Böylece ısı korunum olanağı elde edilir. Deneme evi uygulamasında az eğimli beton düşeme üzerine tespit edilen kadronlar arasında ahşap talaş levha konulmuş ve üzerine de oluklu eternit kaplanmıştır. ( Şekil 21) 

3.7.4. Eğimli Çatılar, Kırma Çatılar, Beşik Çatılar : 

Beşik veya kırma çatı yapma olanağı var ise diğer herhangi bir binada yapıldığı gibi, çatı oluşturulur ve üzeri kiremit veya benzeri bir malzeme ile örtülür. 

4.SIVALAR 

Kerpiç duvar üzerinde dış sıva yapımında, olanaklar sınırlı ise, bu iş için uygunluğu denenmiş toprak türlerinden sıva yapılır ve üzeri kireç badanası ile kaplanır. Sıvada oluşan kılcal çatlakları önlemek amacı ile toprağa ince saman, varsa kıtık, kireç, alçı, alçı- kireç veya çimento katılabilir. Dış yüzeylerde sıvanın kerpiç duvara iyi yapışabilmesi için kerpiç örgüsü sırasında derzlerin bir miktar boş bırakılması yararlı olur. Duvar yerinde döküm yöntemi ile oluşturulmuş ise, çamur bir miktar kuruduktan sonra duvar yüzeyinde mala kenarı veya çengel şeklinde bir demir çubuk yardımı ile oluklar açılır veya kiremit kırıkları, yüzeyde 1 cm kadar kalacak şekilde duvara çakılır. Bu şekilde hazırlanmış olan sıva altı, sıvanın dökülmesini önler. İç yüzeylerde olanaklar varsa kerpiç duvar üzerine, kireç, alçı –kireç karışımı sıva yapılabilir.Sulu hacimlerde (mutfak, banyo ve tuvaletlerde) fayans ve benzeri kaplama yapılacak ise, çimento katkılı bir toprak sıvadan düzgün bir yüzey elde edildikten sonra normal fayans kaplama usulleri uygulanabilir. Olanak varsa fayansların yapıştırma yöntemi ile kaplanması daha uygundur. Fayans ve benzeri kaplamalar, dam örtüsü bittikten bir süre sonra uygulanmalı ve tavan ile en az 2 cm kadar ara bırakılmalıdır. 

5 BAKIM VE ÖNERİLER 

Toprak yapı her yapı gibi, kendine özgü bakım gerektirir. Dış yüzeylerde ve sulu hacimlerde, suyun duvar bünyesine girmesini önleyecek önlemler alınır. Bu amaçla dış cephe sıvasının çatlaksız olması,zamanla oluşacak çatlakların ve sıvadaki yıpranmaların büyümeden onarılması gerekir. Sıva yüzeyi sürekli kireç badanalı tutulmalı veya hazır plastik esaslı, dış etkilere dayanıklı boyalarla boyanmalıdır. 
Toprak sıva üzerine kireç badana yapılacaksa önce çok sulu badana ile astar yapılmalı daha sonra istenen renk verilmiş badanaya – yağ, tuz, sirke ve varsa plastik tutkal- katılarak duvara sürülmelidir. Dam veya çatıdan gelecek suların duvar yüzeyine çarparak kerpici oymasına kesinlikle engel olunmalıdır. ( Şekil 10 ) 

Subasman seviyesi, zeminden sıçrayacak yağmur sularının sıvaya zarar vermeyeceği yükseklikte yaklaşık 50 cm olmalıdır. (Şekil 11) 
30 cm kalınlıktaki duvarların yalnız büyük boyutlu Alker kerpiçlerle yapılması daha iyi olur. Bina planlanırken kerpiç boyunun belirli bir katı alınarak ölçülendirilmelidir. Böylece duvar bağlantılarının daha iyi ve kolay yapılması sağlandığı gibi ölçü ayarlamak için gereksiz yere kerpiçlerin kırılması ve zayiatı önlenmiş olur. 

Elektrik ve temiz su tesisatı boruları için duvarda kanal açılabilir. Gerekli yerlerde sıva altı tesisat yapılabilir. Yalnız bu iş yapılırken ahşap hatılların kesilip, kırılmamasına dikkat edilmelidir. 
Etiketler
Resim Galerisi
 Kerpiç duvar bloğunun ahşap kalıp yardımı ile parça bazında üretimi
Büyük boyutlu ahşap kalıp sistemi ile kerpiçle döküm duvar uygulaması
Kerpiç Ev Temel Detayı
Kerpiç Ev Temel Detayı
Kerpiç Duvar Örgü Teknikleri
Kerpiç Çatı Detayı
Kerpiç Tuğlası Yapımı
Kerpiç Taş Temel Yapılması
Kerpiç Temel Yapılması
Kerpiç Döşeme Kaplaması
Kerpiç Ahşap Döşeme Yapılması
Kerpiç Çatı Yapım Tekniği
kerpiç çatı izolasyonu
Kerpiç Döşeme Yapılması
Kerpiç Sıva Yapılması
Kerpiç Yapı Tasarımı
Benzer Haberler
Köy Yerleşik Alanı İçersinde Yapılaşma Şartları
Köy Yerleşik Alanı İçersinde Yapılaşma Şartları
Köy Yerleşik Alanında Ruhsat Gerekli Midir
Köy Yerleşik Alanında Ruhsat Gerekli Midir
Köyde İnşaat İzni Nasıl Alınır
Köyde İnşaat İzni Nasıl Alınır
Köyde Komşu Çekme Mesafeleri Nasıl Belirlenir
Köyde Komşu Çekme Mesafeleri Nasıl Belirlenir
Köyde inşaat nasıl yapılır
Köyde inşaat nasıl yapılır
Köy Yerleşik Alanı Nasıl Tespit Edilir
Köy Yerleşik Alanı Nasıl Tespit Edilir
Köyde Çelik Ev Nasıl Yapılır
Köyde Çelik Ev Nasıl Yapılır
Köyde Kaçak Yapı Nasıl İhbar Edilir
Köyde Kaçak Yapı Nasıl İhbar Edilir
Köyde Ev Yapabilmek İçin Gereken Belgeler Nelerdir
Köyde Ev Yapabilmek İçin Gereken Belgeler Nelerdir
En Son Eklenenler
Hizmetlerimizden Bazıları
Rss Copyright © 2009 Ada Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır.